top of page

 PIEŚNI  PASYJNE 

Program  złożony z polskich i obcych utworów  a’cappella  lub z towarzyszeniem  organów o tematyce wielkopostnej. 
 
W  programie  utwory  m. in:  

G.P. da Palestriny,  A. Lottiego, G.G. Gorczyckiego, Q. Gaspariniego, 
M. Haydna, G. Faure, R. Dubry, A. Nikodemowicza 
i innych.

REPERTUAR

bottom of page